Facebook logo

Fastna inte i en ombyggnation eller utbyggnad som aldrig tar slut! 

Det kan verka enkelt till en början, men ju längre in i bygget du kommer, desto mer inser du att det finns mer att göra - risken finns att du aldrig blir klar! Ta hjälp i ett tidigt skede, så att energin finns kvar mot byggets slutfas.

Grunden till en lyckad ombyggnation eller utbyggnad, är att börja projekteringen i god tid, innan tänkt byggstart. Du behöver titta på vad du får bygga på din tomt, om du behöver bygglov eller göra en bygganmälan, och vad du vill få för funktioner i den nya delen av ditt hus.

Oftast behövs ett bygglov och det kan då vara förmånligt för dig som kund och projektet i sig att starta hos en arkitekt, byggkonsult eller konstruktörvi samarbetar med Refer Consulting AB - Tydliga underlag för ditt byggprojekt & Hemdrömmar - Arkitektur med passion och personlighet.

Med de underlag som du får ut ur projekteringsfasen dvs. bygglovshandlingarna eller bygghandlingarna, kan du sedan begära in offert från olika byggföretag - det blir lättare för dem att offerera och för dig att jämföra innehållet. Eventuella justeringar blir även enklare att hantera, eftersom det finns en gemensam karta att hänvisa till.

Nu när är alla saker kommit på plats, drar bygget igång! Kontakta oss redan när du går i tankara, så hjälper vi dig så att projektet börjar på rätt sätt.

Vad är skillanden mellan ombyggnad och tillbyggnad?

Följ oss i sociala medier!